Privacyverklaring YogaStar – kvk: 50274023

Versie: 01-03-2021

 

Algemeen

YogaStar, gevestigd aan De Smelen 12, 5553 CT Valkenswaard, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wij achten zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website www.yogastar.nl, alle gerelateerde websites en al onze producten en diensten. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die YogaStar aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Om uw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat u een product of dienst hebt afgenomen;

 • Om, indien nodige, een account voor u aan te maken nadat u zichzelf hebt geregistreerd;

 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen;

 • Om goederen en diensten te leveren die u hebt afgenomen;

 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder heeft afgenomen. Hiervoor kun u zich altijd afmelden via een link in de desbetreffende e-mail;

 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld. Hiervoor kun u zich altijd afmelden via een link in de desbetreffende e-mail;

 • Om, in geval van deelname aan een persoonlijke sessie, les, workshop of evenement, te bepalen of deelname aan deze activiteit geen onvoorziene en ongewenste problemen zal gaan veroorzaken;

 

Overzicht persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst dat u afneemt, en het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen.

 

 • Voor- en achternaam: communicatiedoeleinden;

 • Geslacht: communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden, klantprofiel;

 • Geboortedatum: klantprofiel, marketingdoeleinden;

We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikken we ongewild over gegevens van

uw kind, neem dan contact op via info@yogastar.nl om deze informatie te laten verwijderen.

 • Adresgegevens: communicatiedoeleinden;

 • Telefoonnummer: communicatiedoeleinden;

 • E-mailadres: communicatiedoeleinden;

 • Locatiegegevens: communicatiedoeleinden;

 • IP-adres: beheren en beveiligen van onze diensten

 • Bankrekeningnummer: afhandeling van uw betaling;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website(s) en ons e-mailsysteem: communicatiedoeleinden, klantprofiel, marketingdoeleinden, verbetering van gebruikerservaring en ondersteuning bij het gebruik van onze diensten;

 • Gegevens over uw activiteiten bij deelname aan onze online lessen/cursussen: klantprofiel, communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden, verbetering van gebruikerservaring en ondersteuning bij het gebruik van onze diensten;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door u aan te melden voor een persoonlijke sessie, les, workshop, cursus of evenement, in correspondentie en telefonisch, die relevant zijn voor uw deelname aan deze activiteit. Voorbeelden hiervan zijn informatie over blessures, klachten of allergieën. Dit maakt het voor ons mogelijk u zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen tijdens deelname aan onze activiteiten en u zo veilig mogelijk te laten mee doen aan die activiteiten. Deze gegevens zullen wij nooit met andere partijen delen zonder uw toestemming;

 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

 • Wij verwerken ook persoonsgegevens al wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte.

 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u altijd tijde kunt intrekken.

 

E-mail communicatie

Als u bij ons een product of dienst afneemt, gaat u akkoord met ontvangst van onze periodieke nieuwsbrief. U kunt zich ook via de website inschrijven voor de nieuwsbrief. De persoonsgegevens die wij van onze nieuwsbrief abonnees registreren zijn het e-mailadres, geboortedatum en voornaam.

 

Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mail-lijst, vragen wij u expliciet toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij baseren ons daarbij op een van de zes AVG grondslagen genaamd “Toestemming van de betrokken persoon”.

 

In iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt staat een link waarmee u zich desgewenst voor ontvangst van de nieuwsbrief kunt afmelden.

 

Ons e-mailsysteem geeft ons inzage in de e-mail lijsten waarop onze klanten geabonneerd zijn, welke e-mails zij van ons ontvangen hebben, en welke e-mails onze abonnees openen, op welke onderdelen is geklikt en de daaraan gekoppelde datums. Daarnaast houdt het e-mailsysteem automatisch het land en de regio van de gebruiker bij. Met deze informatie kunnen wij bepalen of de e-mails die u ontvangt interessant voor u zijn, en deze indien nodig beter afstemmen op uw wensen.

 

Wanneer u lid bent van onze nieuwsbrief sturen wij u op regelmatige basis e-mails met content updates en informatie over nieuwe producten, diensten en evenementen.

 

Betaalgegevens

In het geval van een betaling hebben wij inzicht in de betaalgegevens van onze klanten. Betaalgegevens van onze klanten bestaan uit de naam van de klant, het adres van de klant, de aankoopdatum en de betalingsmethode. De verwerking van betalingsgegevens baseren we op een van de zes AVG grondslagen genaamd “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Deze betalingsgegevens zijn noodzakelijk voor onze boekhouder en onze belastingaangifte.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming. Wel verstrekken we gegevens aan externe partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij dragen uw gegevens niet over buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

 

Links

Op onze website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hiervoor wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u geïnformeerd over de cookies die we gebruiken en hebt u wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;

 • Encryptie van data;

 • Pseudonimiseren van data;

 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;

 • Overdrachten alleen over SSL;

 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;

 • Controle van erkende autorisaties.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen tot het moment dat u zich uitschrijft van onze e-mail lijst of andere systemen die wij gebruiken om onze diensten aan te bieden. U heeft hiertoe de mogelijkheid onderaan iedere e-mail die u van ons ontvangt. Wanneer het een account betreft op een van onze websites hebt u altijd zelf de mogelijkheid om het account te verwijderen of ons te mailen op info@yogastar.nl om het account voor u te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze hosting provider of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken. Indien u bent uitgeschreven bij YogaStar dan zullen wij al uw gegevens vernietigen tenzij er wettelijke bewaarverplichtingen zijn (fiscaal).

 

Rechten

Graag maken wij u erop attent dat u altijd het recht hebt om uw persoonsgegevens bij ons op te vragen of te (laten) verwijderen. Mogelijk moeten wij uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Wij respecteren hierbij je AVG Privacyrechten van Dataportabiliteit en Vergetelheid. In het geval van een betaling, zijn wij genoodzaakt om de data van deze betalingsgegevens te behouden omdat de fiscus dat vereist. De aan de betaling gekoppelde accounts kunnen wij altijd verwijderen. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw recht op Dataportabiliteit of Vergetelheid of andere vragen hebt omtrent uw persoonsgegevens, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@yogastar.nl

 

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De berichten worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van YogaStar of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Graag maken wij u er wederom op attent dat u altijd contact met ons kunt opnemen wanneer u gebruik wenst te maken van uw recht op Dataportabiliteit of Vergetelheid. Wij verzoeken u dan om contact met ons op te nemen via info@yogastar.nl. Indien u van mening bent dat wij met betrekking tot de AGV foutief handelen, hebt u ten alle tijden het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yogastar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.