Privacyverklaring YogaStar

 

Algemeen

YogaStar, gevestigd aan De Smelen 12, 5553 CT Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

YogaStar hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerking jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). YogaStar is de “verantwoordelijke” in de zin van de AVG en daarmee verantwoordelijk voor de eerlijke en rechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Als je een abonnement bij YogaStar hebt of wilt afsluiten, een proefles wil volgen bij YogaStar of als je uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Hieronder hebben we op een rijtje gezet:

1. welke gegevens we van jou verwerken

2. waarom we dat doen

3. hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, en

4. op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door YogaStar.

 

Welke van jouw gegevens worden door YogaStar verwerkt?

YogaStar verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Volgens de Wbp is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

 

Gegevens van (potentiële) leden

Bij het aangaan van een abonnement bij YogaStar verwerken wij in ieder geval jouw voor- en achternaam, geslacht, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres.

Ook als je al een abonnement bij YogaStar hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bijvoorbeeld wanneer je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.

 

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

YogaStar verwerkt via het intakeformulier gevoelige persoonsgegevens van jou aangaande jouw gezondheid en eventuele klachten en/of blessures de relevant zijn voor het deelnemen aan de yogalessen.

 

Gegevens van onze websitebezoekers

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina (via het contactformulier) zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, of een telefoonnummer.

 

Surf- en klikgedrag
Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres.

We kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

 

Cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen.

Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies.

 

Waarom verwerken we je gegevens?

YogaStar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om een abonnement aan te kunnen maken;

– om de lessen aan te laten sluiten bij jouw fysieke mogelijkheden;

– het verzenden van onze nieuwsbrief;

– om contact met de leerling te kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– om de leerling te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– om de informatie op onze website voor jou (goed) beschikbaar en bruikbaar te maken.

YogaStar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe gaan we om met jouw gegevens?

YogaStar zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van onze leden. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@yogastar.nl

 

YogaStar bewaart je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van onze doeleinden waarvoor we jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van YogaStar hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap.

Afhankelijk van je browser instellingen worden tijdelijke cookies kort na je bezoek verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

YogaStar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?
Je hebt het recht op je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YogaStar.

 

Bezwaar maken
Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. Je kunt je daarom vooral verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing activiteiten, als het verzenden van onze nieuwsbrief. Dat kan zelfs, wanneer je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor dat gebruik.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat YogaStar jouw persoonsgegevens gebruikt, stuur dan een brief naar ons adres De Smelen 12, 5553 CT Valkenswaard, onder vermelding van “bezwaar gebruik gegevens”. Voorzie de brief van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.We zullen dan binnen tien werkdagen reageren. Vermeld duidelijk in je brief tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt.

 

Geen cookies
Jouw webbrowser zal automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van YogaStar, niet meer zullen werken of door jou niet meer te gebruiken zijn.

 

Cookies van derden, die zijn aangesloten bij de branchevereniging Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB) zullen vanaf september 2011, ongeacht jouw instellingen, niet automatisch op je harde schijf worden geplaatst. Bij iedere advertentie van deze derden zal een informatie icoontje zichtbaar zijn. Door op dit icoontje te klikken, kom je op de website van http://www.youronlinechoices.eu/nl/.

Op die website kun je je inschrijven in het ‘volg-me-niet’ register.

Voor de advertentiecookies van Google, kun je je op deze pagina afmelden: http://www.google.nl/privacy/ads/.

Voor het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens kun je terecht op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.