Anti Spam Beleid YogaStar

Versie 01-03-2021

YogaStar verstuurt gratis e-mails met daarin informatie en waardevolle tips. YogaStar kan in deze emails ook eigen producten aanbieden.

 

YogaStar respecteert de wetgeving die in de Europese Unie van kracht is met betrekking tot elektronische mailings zoals dat in de Telecommunicatiewet is vastgelegd. Uiteraard houden wij ons aan de nieuwe en belangrijke wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waar De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de toezichthouder van is. Zo proberen wij te allen tijde spam te voorkomen.

 

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven).

 

YogaStar zal de door haar ontvangen gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan waar ze voor bedoeld zijn of doorverkopen.

 

Afmelding

Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijf-link te klikken in de ontvangen e-mail.